Pınar Pamukçu

Pınar Pamukçu

  • Peyzaj Mimarı

2015 yılında İstanbul Üniversitesi’nde doktorasını tamamlayan Dr. Pınar Pamukçu-Albers, peyzaj mimarı olarak görev yapmaktadır. Doğa Koruma Merkezi Vakfı’nda 3 yıl proje sorumlusu olarak yer aldı. Peyzaj ve havza yönetimi ile ilgili projelerde danışmanlık görevini sürdürmektedir. Kent-LAB(Kentsel Stratejiler ve Yerel Uygulamalar Derneği= bünyesinde iklim krizi, iklim eylem planı, sera gazı hesaplaması, azaltım ve uyum konularında çalışmalar yürütmektedir. Havza yönetimi, peyzaj ekolojisi, optimal arazi kullanımı analizleri, kentsel yeşil altyapı planlaması ve LULUCF sektörü karbon hesaplamaları ve uluslararası sera gazı envanter raporları gözden geçirme (BM uzmanı) olarak genel çalışma alanlarından bazılarıdır.