Gökçen Kunter

Gökçen Kunter

  • Kent-LAB Derneği Y.K. Başkanı

Kunter 2005 yılında İzmir Yüksek Teknoloji Enstitüsü Şehir ve Bölge Planlama lisans derecesini aldı. Yüksek lisans çalışmalarını ODTÜ Yer Sistemleri Biliminde tamamladı. İklim krizi, peyzaj ekolojisi, mavi-yeşil altyapı, kent ekosistem hizmetleri, doğa tabanlı çözümler kentsel yeşil planlama genel çalışma alanlarından bazılarıdır. Ulusal ve uluslararası projelerde uzman olarak görev alan Kunter, yerel yönetimlere ve STÖ’lerine iklim krizi ve doğa tabanlı çözümler konularında kapasite geliştirme eğitimleri veriyor. Kentsel Stratejiler ve Yerel Uygulamalar (Kent-LAB) Derneği Yönetim Kurulu Başkanı olarak çalışmalarını yürütürken aynı zamanda Peyzaj Araştırmaları Derneği (PAD) Yönetim Kurulu üyeliğini yapmaktadır.