Edit

Entellektüel birikime sahip, değişen dijtial dünyaya daha çabuk adapte olabilen genç bireyler olarak bir sorumluluğumuz olduğunun bilincindeyiz.

Kentlerin tüm genç paydaşlarını bir ekosisteme dahil etmek, farklı bakış açılarını dinleyebilmek ve geleceğimize ışık tutan projelere imza atmak için bir araya geliyoruz. 

 Türkiye, Akademi ve İklim Değişikliği

Bu çalışma kapsamında YÖK Ulusal Tez Merkezi’nde arşivlenen lisansüstü tezler özelinde bir tarama yapılmıştır. Tarama belirlenmiş olan anahtar kelimeler odağında sürdürülmüş ve analizler yapılarak karşılaştırmalı bir çalışma yürütülmüştür.

İlk olarak belirlenmiş olan “İklim Değişikliği” anahtar kelimesine başlık, özet, anahtar kelime, konu kategorilerinde yer veren lisansüstü tezler saptanmıştır. Saptamalar sonucunda ise arşivde toplamda 1395 tezin yer aldığı ve bu tezler içinden 1109 tezin yüksek lisans, 286 tezin ise doktora düzeyinde olduğu belirlenmiştir. 286 doktora tezi alanlara göre analiz edildiğinde bazı alanlarda yoğunluk olduğu görülmüştür.

Yoğunluk görülen alanlar ise sayısal çokluğa göre sırasıyla şu şekildedir (ilk 10): Çevre mühendisliği, ekonomi, inşaat mühendisliği, coğrafya, ziraat, kamu yönetimi, biyoloji, işletme, peyzaj mimarlığı ve orman mühendisliği. Taramalar için belirlenmiş olan diğer anahtar kelime ise “İklim Krizi”dir. Arşivde yüksek lisans ve doktora düzeyinde toplam 15 tezin yer aldığı görülmüştür.

Bu 15 tezin 14’ü yüksek lisans, 1’i ise doktora düzeyindedir. 14 yüksek lisans tezinin hazırlandığı alanlar şu şekildedir; uluslararası ilişkiler, hukuk, inşaat mühendisliği, enerji, bilgisayar mühendisliği, çevre mühendisliği, iç mimari ve dekorasyon, iletişim bilimleri, mütercim-tercümanlık, peyzaj mimarlığı, elektrik ve elektronik mühendisliği ve tarih. Doktora tezi ise siyasal bilimler alanında hazırlanmıştır. Niteliklerinden bağımsız olarak, akademik çalışmaların sayısındaki bu artış eğilimi, akademik dünyanın, iklim değişikliğine yönelik ilgisinin yükseldiğini ortaya koyuyor.

Kaynak: https://ekoiq.com/

Site üzerindeki her türlü içerik, görsel ve video gibi tüm materyaller tarafımıza ait olup izinsiz kullanılamaz.